Microsoft Office Professional Plus 2010 2013 2016 VL And Retail x86 x64 Full Crack

Microsoft Office Professional Plus 2010 2013 2016 VL And Retail x86 x64 Full Crack

Microsoft Office Professional Plus 2010 2013 2016 VL And Retail x86 x64

Microsoft Office Professional Plus 2010 2013 2016 VL And Retail x86 x64

Cho tới thời điểm này hầu hết mọi người trong chúng ta đều đã từng nghe đến bộ công cụ văn phòng Microsoft Office và có thể rất nhiều người đang sử dụng chúng hằng ngày. Do Microsoft Office 2003 và Microsoft Office 2007 sẽ sớm bị thay thế hoàn toàn trong một vài năm tới; nên trong bài viết này, mình chỉ chia sẻ với các bạn bộ cài Microsoft Office Professional Plus 2010 2013 2016 VL And Retail với cả 2 phiên bản 32 và 64 Bit. Riêng Microsoft Office 2016 sẽ có thêm bản Tiếng Việt. Tất cả đều là file ISO nguyên gốc của Microsoft.

Lưu ý: Sau khi download về, bạn cần kiểm traMD5 hoặc SHA1 xem có khớp không. Nếu khớp thì bạn có thể yên tâm sử dụng. Còn không thì file có thể đã bị lỗi và bạn phải download lại từ đầu.

Các bạn có thể vào đây để lấy Account VIP Fshare.

Để kích hoạt bạn cần dùng phần mềm crack windows và office.

I/ Microsoft Office Professional Plus 2016 VL and Retail

Microsoft Office Professional Plus 2016 VL and Retail

Microsoft Office Professional Plus 2016 VL and Retail

1/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2016 Retail (x86 And x64).iso

Ngày phát hành: 22/09/2015
Size: 2.25 GB
MD5: 400822373C99182A558DC4EA4CC7F700
SHA1: 213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2016 Retail (x86 And x64).iso
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2016 Retail (x86 And x64).iso
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2016 Retail (x86 And x64).iso

2/ File name: Office 2016 Install 3.1 – Tool cai dat.zip

Ngày phát hành: 24/09/2015
Size: 2.32 MB
MD5: EA879B6B45585C3D5989551CAAD360D5
SHA1: 1767E6D52980ACBA60450A6B5E5E2E1C764D7996

Tool cài đặt dành cho Microsoft Office Professional Plus 2016 Retail (x86 And x64). Bên trong file đã có hướng dẫn nên các bạn chỉ việc làm theo.

Download

4share.vn: Office 2016 Install 3.1 – Tool cai dat.zip
Fshare.vn: Office 2016 Install 3.1 – Tool cai dat.zip
Google Drive: Office 2016 Install 3.1 – Tool cai dat.zip

3/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL – 32 Bit.ISO

Ngày phát hành: 22/09/2015
Size: 820.49 MB
MD5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841
SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL – 32 Bit.ISO
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL – 32 Bit.ISO
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL – 32 Bit.ISO

4/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL – 64 Bit.ISO

Ngày phát hành: 22/09/2015
Size: 950.98 MB
MD5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B
SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL – 64 Bit.ISO
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL – 64 Bit.ISO
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL – 64 Bit.ISO

5/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL (Vietnamese) – 32 Bit.ISO

Ngày phát hành: 22/09/2015
Size: 782.79 MB
MD5: E34BC1919BDA41C7F7B18E4D43253F16
SHA1: 490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL (Vietnamese) – 32 Bit.ISO
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL (Vietnamese) – 32 Bit.ISO
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL (Vietnamese) – 32 Bit.ISO

6/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL (Vietnamese) – 64 Bit.ISO

Ngày phát hành: 22/09/2015
Size: 913.28 MB
MD5: F396CFD1BB9B7168F6430293D58D1F4D
SHA1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CD

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL (Vietnamese) – 64 Bit.ISO
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL (Vietnamese) – 64 Bit.ISO
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2016 VL (Vietnamese) – 64 Bit.ISO

II/ Microsoft Office Professional Plus 2013 VL and Retail

Microsoft Office Professional Plus 2013 VL and Retail

Microsoft Office Professional Plus 2013 VL and Retail

1/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 (Retail) – 32 Bit.iso

Ngày phát hành: 18/03/2014
Size: 717.24 MB
MD5: 5077CA23B4C058DBB1454EF84CAA4F49
SHA1: 2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 (Retail) – 32 Bit.iso
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 (Retail) – 32 Bit.iso
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 (Retail) – 32 Bit.iso

2/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 (Retail) – 64 Bit.iso

Ngày phát hành: 18/03/2014
Size: 833.31 MB
MD5: 4C3FE8D2F55C991510C92AE82D028E5C
SHA1: 45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 (Retail) – 64 Bit.iso
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 (Retail) – 64 Bit.iso
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1 (Retail) – 64 Bit.iso

3/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2013 VL SP1 – 32 Bit.iso

Ngày phát hành: 28/02/2014
Size: 759.14 MB
MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
SHA1: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2013 VL SP1 – 32 Bit.iso
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2013 VL SP1 – 32 Bit.iso
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2013 VL SP1 – 32 Bit.iso

4/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2013 VL SP1 – 64 Bit.iso

Ngày phát hành: 28/02/2014
Size: 876.07 MB
MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
SHA1: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2013 VL SP1 – 64 Bit.iso
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2013 VL SP1 – 64 Bit.iso
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2013 VL SP1 – 64 Bit.iso

III/ Microsoft Office Professional Plus 2010 VL and Retail

Microsoft Office Professional Plus 2010 VL and Retail

Microsoft Office Professional Plus 2010 VL and Retail

1/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2010 SP2 (Retail) – 32 Bit.iso

Ngày phát hành: 12/09/2013
Size: 1.53 GB
MD5: 3AC297A97C8514043E134090058301F4
SHA1: 25969C20D7DCC616463DEFDB7A843C76C7975552

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2010 SP2 (Retail) – 32 Bit.iso
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2010 SP2 (Retail) – 32 Bit.iso
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2010 SP2 (Retail) – 32 Bit.iso

2/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2010 SP2 (Retail) – 64 Bit.iso

Ngày phát hành: 12/09/2013
Size: 1.47 GB
MD5: 7EA2D79A881C3B23685CBAD8AFB9345F
SHA1: 74C5BF462FD516580FA49FFA2ABB4F21B0013F74

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2010 SP2 (Retail) – 64 Bit.iso
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2010 SP2 (Retail) – 64 Bit.iso
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2010 SP2 (Retail) – 64 Bit.iso

3/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2010 VL – 32 Bit.iso

Ngày phát hành: 01/2013
Size: 691.01 MB
MD5: A53962F4A5D16F36D03CA5D04633EEEC
SHA1: 235E8CB6E9AFBADCAF0DC8B1792D468DE554ABC7

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2010 VL – 32 Bit.iso
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2010 VL – 32 Bit.iso
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2010 VL – 32 Bit.iso

4/ File name: Microsoft Office Professional Plus 2010 VL – 64 Bit.iso

Ngày phát hành: 01/2013
Size: 768.82 MB
MD5: 5B84D8056C8A5F9F76D56B9699A6E93B
SHA1: 71B87AA1687DFB06CF78B39F9983460AE6A6A171

Download

4share.vn: Microsoft Office Professional Plus 2010 VL – 64 Bit.iso
Fshare.vn: Microsoft Office Professional Plus 2010 VL – 64 Bit.iso
Google Drive: Microsoft Office Professional Plus 2010 VL – 64 Bit.iso

Vui lòng ghi rõ nguồn chiasefile.net khi sao chép.

2 Comments

  1. Hoàng 26/07/2017 Reply
  2. Anh 31/08/2017 Reply

Leave a Reply